The missile knows where it is


-Projection mapping-
Deze installatie toont een driedimensionale ‘televisie’ die een caleidoscopische beeldenstroom op de bezoeker loslaat. De hypnotiserende werking van beeld en geluid trekt de kijker aan houdt de aandacht vast.